Wat heb ik nodig om te stemmen bij de Tweede Kamerverkiezing in 2021?

Om te kunnen stemmen heeft u een stempas en een identiteitsbewijs nodig. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Vergeet ook uw mondkapje niet.

Stempas

U ontvangt uw stempas voor de Tweede Kamerverkiezing uiterlijk op 3 maart 2021. Met de stempas kunt u uw stem uitbrengen in elk stemlokaal binnen uw gemeente. 

Kiezerspas

Wilt u in een andere gemeente in (Europees of Caribisch) Nederland stemmen dan in uw eigen gemeente? Dan moet u een kiezerspas aanvragen bij uw gemeente. 

U kunt een kiezerspas op 2 manieren aanvragen:

  • Schriftelijk door tot uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur een aanvraagformulier in te dienen bij uw gemeente. Deze formulieren zijn gratis verkrijgbaar bij elke gemeente. Als u al een stempas in huis heeft, dan moet u die bij het verzoek meesturen.
  • Mondeling tot uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur. Hiervoor meldt u zich persoonlijk met uw stempas bij de afdeling Burgerzaken van uw gemeente.

Heeft u een kiezerspas, dan kunt u alleen met deze kiezerspas stemmen. Let op: als u de kiezerspas kwijtraakt, krijgt u geen nieuwe pas en kunt u dus niet stemmen. 

Geen stempas ontvangen of kwijt

Heeft u uw stempas op 3 maart 2021 niet ontvangen? Of bent u uw stempas kwijt, of is die beschadigd? Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw gemeente en vraag een vervangende stempas aan. Dat kunt u schriftelijk of mondeling doen tot vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur.

Toegestane identiteitsbewijzen

Om te kunnen stemmen heeft u naast uw stempas een identiteitsbewijs nodig. Identiteitsbewijzen die zijn toegestaan zijn: 

  • een paspoort; 
  • rijbewijs; 
  • identiteitskaart uit Nederland.  

Kiezers met een dubbele nationaliteit kunnen zich ook identificeren met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, of Noorwegen, dan wel met een paspoort of identiteitskaart uit Zwitserland.

Stemmen met een verlopen identiteitsbewijs

Uw identiteitsbewijs is geldig om mee te stemmen als het op 17 maart 2021 niet langer dan 5 jaar verlopen is.

Heeft u geen identiteitsbewijs of is dit op 17 maart 2021 meer dan 5 jaar verlopen? Dan kunt u alleen stemmen door aan iemand een schriftelijke volmacht te verlenen.

Identiteitsbewijs gestolen of kwijt?

Is uw identiteitsbewijs gestolen of bent u het kwijt? Met een verklaring van vermissing kunt u toch stemmen. Zo’n verklaring kunt u bij uw gemeente krijgen.

Naast deze verklaring van vermissing moet u ook een document met uw naam en foto meenemen naar het stembureau. Zoals uw gepersonaliseerde OV-chipkaart.