Wat heb ik nodig om te mogen stemmen bij verkiezingen?

Met een stempas en uw identiteitsbewijs mag u bij verkiezingen stemmen in elk stemlokaal in uw gemeente. Met een kiezerspas en identiteitsbewijs mag u stemmen in alle gemeenten in Nederland.

Stemmen met een stempas of kiezerspas

Bij verkiezingen krijgt u uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingsdag een persoonlijke stempas thuisgestuurd. 

Met de stempas en een identiteitsbewijs kunt u in elk stemlokaal binnen uw gemeente stemmen. Uw stempas is voor het stemlokaal het bewijs dat u nog niet bij een ander stemlokaal heeft gestemd. De stempas heeft echtheidskenmerken en een uniek nummer.

Wilt u in een andere gemeente stemmen dan waar u staat ingeschreven? Dan moet u een kiezerspas aanvragen. Hiermee kunt u in heel Nederland stemmen (dus ook op Bonaire, Sint Eustatius en Saba), behalve bij gemeenteraadsverkiezingen. Hoe u een kiezerspas aanvraagt, leest u op de pagina Waar kan ik stemmen bij verkiezingen?

Identiteitsbewijzen waarmee u kunt stemmen

U moet bij zich het stembureau identificeren met een identiteitsbewijs en uw stempas tonen. Identiteitsbewijzen die zijn toegestaan zijn: een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart uit Nederland. 

Kiezers met een dubbele nationaliteit kunnen zich ook identificeren met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een EER-land. Of met een paspoort of identiteitskaart uit Zwitserland.

Stemmen door niet-Nederlandse inwoners bij gemeenteraadsverkiezingen

Bij de gemeenteraadsverkiezingen mogen in bepaalde gevallen ook niet-Nederlandse inwoners stemmen. Het gaat om de volgende 3 groepen:

  • EU-burgers;
  • niet-EU-burgers die in dienst zijn van een internationale organisatie of andere staat (diplomatieke dienst);
  • niet-EU-burgers, die niet in dienst zijn van een internationale organisatie of andere staat (diplomatieke dienst).

Meer informatie over stemmen door niet-Nederlandse inwoners bij de gemeenteraadsverkiezingen vindt u op de website van de Kiesraad.

Stemmen met een verlopen paspoort of id-kaart

Uw identiteitsbewijs is geldig om mee te stemmen als het niet langer dan 5 jaar geleden verlopen is. 

Heeft u geen identiteitsbewijs of is deze meer dan 5 jaar verlopen?  Dan kunt u aan iemand een schriftelijke volmacht verlenen om namens u te stemmen. 

Geen stempas ontvangen of kwijt

Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u bij uw gemeente een vervangende stempas aanvragen. Dit kan mondeling of schriftelijk. Het mondeling verzoek moet uiterlijk op de dag voor de stemming om 12.00 uur zijn gedaan. Het schriftelijk verzoek moet uiterlijk 5 weekdagen voor de stemming zijn ontvangen. 

Identiteitsbewijs gestolen of kwijt

Is uw identiteitsbewijs gestolen of bent u het kwijt? Met een proces-verbaal over de vermissing van het document en een pasje met uw naam en foto kunt u toch stemmen. Bijvoorbeeld een gepersonaliseerde OV-chipkaart of een ziekenhuispas.

U kunt ook stemmen met een verklaring van de gemeente dat uw identiteitsbewijs vermist is. Deze verklaring moet u dan ook samen met een pasje met uw naam en foto laten zien.