Kamerbrief over eindevaluatie experimenten indicatiestelling Wlz

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de eindevaluatie van de experimenten met indicatiestelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze experimenten vonden plaats binnen het programma Waardigheid en Trots.