Aanbiedingsbrief bij het rapport 'Jezelf zijn in het verpleeghuis'

Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer het beleidssignalement aan van het SCP, getiteld ‘Jezelf zijn in het verpleeghuis’ over intimiteit, seksualiteit en diversiteit onder bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen.