Waar kan ik kortdurend verblijf in een zorginstelling aanvragen?

Als u even niet zelfstandig kunt wonen, is tijdelijke opname in een zorginstelling mogelijk. Dit heet kortdurend verblijf of eerstelijnsverblijf. Bijvoorbeeld als uw mantelzorger u tijdelijk niet kan verzorgen. Of als u herstellende bent van een operatie in het ziekenhuis. Bij eerstelijnsverblijf is er 24 uur per dag verpleegkundig toezicht. Een huisarts of specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor de zorg.

Kortdurend verblijf aanvragen

Hoe u kortdurend verblijf aanvraagt, hangt af van uw situatie:

U krijgt zorg uit de Wet langdurige Zorg (Wlz).

Dan vraagt u kortdurend verblijf aan bij het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ).

U krijgt zorg uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Dan vraagt u kortdurend verblijf aan bij uw gemeente.

U krijgt geen zorg via de Wlz of Wmo, of u kunt niet zelf de zorg aanvragen.

Dan zal uw huisarts of een andere zorgverlener waarmee u contact heeft, u helpen. Als dit niet lukt, neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar.