Waar kan ik een Wlz-indicatie aanvragen voor langdurige zorg?

Heeft u langdurige intensieve zorg nodig? Dan vraagt u een Wlz-indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt of u voldoet aan de voorwaarden. Is dit het geval? Dan ontvangt u een Wlz-indicatie. Dit is een besluit waarin staat dat u recht heeft op zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wlz-indicatie aanvragen

Op de website van het CIZ staat hoe u een Wlz-indicatie aanvraagt.

Hulp bij uw Wlz-aanvraag

U kunt bijvoorbeeld familie of vertegenwoordigers vragen om u te helpen bij uw aanvraag. Of neem contact op met uw gemeente. Elke gemeente is verplicht om u gratis ondersteuning te bieden. Dit valt onder de ‘onafhankelijke cliëntondersteuning’.

Wlz-indicatie: zorg in een zorginstelling of thuis

Met een Wlz-indicatie kunt u terecht in een verpleeghuis, een instelling voor mensen met een handicap of een ggz-instelling. Maar u kunt er ook voor kiezen om thuis te blijven wonen met intensieve zorg. Dit is alleen mogelijk als de situatie thuis geschikt is om verantwoord en doelmatig zorg te krijgen. Dit betekent bijvoorbeeld dat u veilig en gezond thuis kunt blijven wonen. Het Zorgkantoor gaat hierover met u in gesprek en beoordeelt de situatie.