Kamerbrief over versterken kwaliteit techniekonderwijs vmbo en vso

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de versterking van de kwaliteit van het techniekonderwijs op het vmbo en vso (voorgezet speciaal onderwijs).