Europees visa-informatiesysteem van start

De landen van de Europese Unie hebben vandaag een gemeenschappelijk informatiesysteem voor Schengen-visa in gebruik genomen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van digitaal opgeslagen vingerafdrukken en foto's. In het systeem wordt informatie over alle kortdurende visa opgenomen voor alle landen in het Schengengebied.

Wie een kortdurend visum voor een Schengenland wil hebben voor zaken, familiebezoek, vakantie of studie, geeft bij zijn aanvraag zijn foto en vingerafdrukken af. Die worden digitaal in het Visa Informatie Systeem (VIS) opgeslagen, samen met andere gegevens over de aanvraag. Daardoor zal de controle aan de grens sneller verlopen en kan identiteitsfraude worden voorkomen. Ook bij verlies of diefstal van een paspoort met visum - of als mensen zeggen dat dat is gebeurd - kan gecontroleerd worden of er een geldig visum was afgegeven.

De opgeslagen vingerafdrukken worden vijf jaar bewaard. Daardoor is het niet nodig bij elke nieuwe visumaanvraag opnieuw vingerafdrukken af te geven.

In het VIS komen de visumaanvragen bij alle Schengenlanden bij elkaar. Zo kunnen de landen informatie over eerdere en actuele visumaanvragen met elkaar uitwisselen.

Het systeem is nu van start gegaan in zes landen in Noord-Afrika (Algerije, Egypte, Libië, Mauretanië, Marokko en Tunesië). Alle ambassades en consulaire posten van alle Europese landen maken daar sinds vandaag gebruik van het VIS. Later volgen het Midden-Oosten en de Golfregio; binnen twee jaar werkt het VIS wereldwijd.