Visum

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Welk visum heb ik nodig als ik naar Nederland reis?

Voor een verblijf tot 90 dagen in Nederland is soms een Schengenvisum nodig. Met een transitvisum kunt u in Nederland overstappen op een ander vliegtuig. Bij spoedgevallen, bijvoorbeeld bij overlijden, kunt u een spoedvisum aanvragen. Diplomaten en internationale organisaties kunnen een visum aanvragen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Als u langer dan 90 dagen wilt blijven, gelden andere regels. 

Visum voor verblijf tot 90 dagen: eenmalige toegang

U heeft een visum nodig als u de nationaliteit heeft van een land dat op de lijst met visumplichtige landen staat. Een visum aanvragen doet u bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in het land waar u woont. Lees meer over de benodigde documenten voor een visumaanvraag.

Schengenvisum

Een visum voor maximaal 90 dagen heet een Schengenvisum. Andere visumnamen zijn:

  • Visum Kort Verblijf (VKV);
  • visum type C;
  • single entry-visum (eenmalige toegang).

Met een Schengenvisum voor Nederland kunt u ook reizen in de 25 andere Schengenlanden.

Documenten meenemen bij reis met Schengenvisum

Met een Schengenvisum krijgt u niet altijd automatisch toegang tot het Schengengebied. Het kan zijn dat u eerst documenten moet laten zien over uw financiële situatie of het doel van uw reis. Neemt u daarom op reis altijd kopieën mee van de documenten die u nodig had voor de aanvraag van het Schengenvisum.

Visum voor verblijf tot 90 dagen: onbeperkte toegang

Een Schengenvisum is 90 dagen geldig maar kunt u binnen een periode van 180 dagen gebruiken. Dit heet de vrije termijn. In die periode mag u het Schengengebied onbeperkt verlaten en weer binnenkomen. Ook hoeft u zich bij verblijf korter dan 90 dagen niet aan te melden bij de vreemdelingenpolitie.

Deze termijn begint wanneer u voor het eerst Nederland of een ander Schengenland binnenkomt. Hiervoor heeft u wel een apart visum nodig: een multiple entry-visum (meervoudige toegang). Op het aanvraagformulier voor een Schengenvisum kunt u aangeven dat u een multiple entry-visum nodig heeft.

Schengenvisum: meerdere landen

Reist u door meerdere landen in het Schengengebied? Dan vraagt u het visum aan bij het Schengenland waar u de meeste tijd wilt doorbrengen. Verblijft u in elk Schengenland dat u bezoekt even lang? Dan vraagt u het visum aan bij het 1e Schengenland dat u bezoekt.

Visum verblijf langer dan 90 dagen in Nederland: machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)

Verblijft u langer dan 90 dagen in Nederland? Dan heeft u soms een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig. Over de aanvraagprocedure voor een mvv leest u meer bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

Visum voor doorreis of luchthaventransitvisum

Maakt u een tussenstop op het vliegveld in Nederland? Dan heeft u misschien een visum voor transit nodig. Dit visum heet luchthaventransitvisum of type A-visum.

U heeft een transitvisum nodig als uw nationaliteit op de lijst met luchthaventransit visumplichtige landen staat. Met een transitvisum mag u alleen overstappen op een ander vliegtuig naar een bestemming buiten het Schengengebied. De luchthaven mag u dan niet verlaten. U heeft dus geen toegang tot het Schengengebied

Wanneer u vanaf het vliegveld doorreist (per vliegtuig, auto, trein of bus) naar een ander Schengenland, heeft u een Schengenvisum (C-visum) nodig. U kunt daarvoor het aanvraagformulier Schengenvisum invullen.

Spoedvisum bij ziekte of begrafenis

Als u met spoed een familielid naar Nederland wilt laten overkomen, kunt u een spoedvisum aanvragen. De IND bepaalt wanneer u een spoedvisum krijgt. Bijvoorbeeld bij een terminale ziekte of een begrafenis. Voor de aanvraag van een spoedvisum kunt u contact opnemen met de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

Nederland bezoeken zonder visum

In een beperkt aantal gevallen kunt u Nederland bezoeken zonder visum. Bijvoorbeeld als u afkomstig bent uit een ander EU-land. Staat uw nationaliteit in het overzicht van niet-visumplichtige nationaliteiten van de IND, dan mag u maximaal 90 dagen in Nederland blijven zonder visum.

Wilt u langer dan 90 dagen in Nederland blijven? Dan heeft u soms geen machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor inwoners van de EU en hun familieleden. Op de pagina Toegang en verblijf van de IND leest u onder meer wanneer u geen mvv nodig heeft.

Wilt u Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba bezoeken zonder visum? Dat kan als uw nationaliteit staat op de lijst niet-visumplichtige nationaliteiten voor Caribisch Nederland.

De Rijksoverheid. Voor Nederland