Diepzeeverordening 2019-2020

Vaststelling, voor 2019 en 2020, van de vangstmogelijkheden voor vaartuigen van de Unie voor bepaalde bestanden van diepzeevissen.