Vragen en antwoorden aanlandplicht

Publicatie met antwoorden op veel gestelde vragen over de aanlandplicht. Vissers moeten vanaf 1 januari 2015 alle gevangen vis aan land brengen. Zij mogen ongewenste bijvangst niet meer teruggooien in zee. De aanlandingsverplichting gaat geleidelijk in tussen 2015 en 2019.