Imares-rapport: inventarisatie van belangrijkste knelpunten voor de uittrek van schieraal in Nederland

Voor het verlenen van een ontheffing voor het overzetten van schieraal bij migratieknelpunten is een beleidsregel (publicatie Staatscourant) opgesteld. Hierin worden een aantal voorwaarden gesteld waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor een ontheffing.

Een van de voorwaarden is dat uitgegaan wordt van overzet bij een knelpunt dat voorkomt in de lijst prioritaire migratieknelpunten van Imares. Waarbij alleen die knelpunten uit de lijst in aanmerking komen waarna de schieraal vrije uittrek heeft naar zee. U kunt de lijst vinden op blz 31 en 32 in het rapport 'Inventarisatie van de belangrijkste knelpunten voor de uittrek van schieraal in Nederland'.