Being Healthy and Staying Healthy

Deze Engelstalige publicatie geeft een overzicht van het gezondheidsbeleid van het kabinet en de uitgangspunten hiervoor. De publicatie bevat de visie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Deze publicatie is bedoeld voor iedereen en in het bijzonder voor mensen in de gezondheidszorg, zoals artsen, therapeuten en verzekeraars.

Deze publicatie bevat de volgende onderwerpen:

  • gezondheid in Nederland;
  • belangen, verantwoordelijkheden en vormen van preventie;
  • verbinding tussen gedrag en omgeving;
  • verbinding tussen preventie en zorg;
  • bestuurlijke omgeving: verbinden, samenwerken en moderniseren.

Datum van uitgave: februari 2008 / Ministerie VWS bestelcode: 8009