Minder zout, verzadigd vet en suiker in voeding

Er zit te veel zout, suiker en verzadigd vet in bewerkte producten. Die veroorzaken gezondheidsproblemen zoals overgewicht en chronische ziekten. De Rijksoverheid wil daarom dat fabrikanten minder zout, suiker en verzadigd vet aan producten toevoegen.

Keuze voor gezonde voeding moet makkelijker worden

Overgewicht en chronische ziekten komen vaak voor in Nederland. De helft van de volwassenen is te zwaar. Om ervoor te zorgen dat minder mensen te zwaar en chronisch ziek zijn moet het makkelijker worden om gezond te eten. Dit is 1 van de doelen van het Nationaal Preventieakkoord.

Eten volgens de Schijf van Vijf is het uitgangspunt. Omdat mensen ook producten eten die niet binnen de Schijf van Vijf vallen, is het nodig om de samenstelling van bewerkte producten te verbeteren.

Betere samenstelling van bewerkte producten

In bewerkte producten zit gemiddeld te veel zout, suiker en verzadigd vet. De Rijksoverheid wil daarom dat fabrikanten minder zout, suiker en verzadigd vet aan bewerkte producten toevoegen. De Nationale Aanpak Productverbetering (NAPV) heeft als doel de samenstelling van bewerkte producten te verbeteren. Zo bieden winkels, horeca en catering verbeterde bewerkte producten aan. En eten mensen minder zout, suiker en verzadigd vet als ze deze producten kiezen.

Nationale Aanpak Productverbetering 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) presenteerde in 2022 de criteria van de Nationale Aanpak Productverbetering. De nieuwe aanpak volgt het Akkoord Verbetering Productsamenstelling (AVP) op. En volgt uit afspraken in het Nationaal Preventieakkoord.

Met de criteria van de nieuwe aanpak moedigt de overheid het bedrijfsleven aan om in stappen te werken aan een verbeterde samenstelling van bewerkte producten. Het doel is dat in 2030 per productgroep 50% van de producten tot de beste categorie behoort en maximaal 10% tot de slechtste qua hoeveelheid voedingsstoffen.

Voor het opstellen van de criteria is gebruik gemaakt van etiketgegevens van bewerkte producten in de Levensmiddelendatabank (LEDA). In deze databank staan ongeveer 75% van de producten die te koop zijn in Nederlandse supermarkten.

In 2023 zijn enkele criteria uit de Nationale Aanpak Productverbetering aangepast. Dit is gebeurd naar aanleiding van de invoering van Nutri-Score en behoeften van fabrikanten en koepelorganisaties. Ook zijn er nu criteria voor het zoutgehalte van kant-en-klaarmaaltijden. 

Voorbeeld: de krokante muesli van een fabrikant staat op de hoogste trede voor zout, op een trede lager voor verzadigd vet en op de een na laagste trede voor suiker. De fabrikant kan de hoeveelheid zout, suiker en verzadigd vet verminderen. Zo brengt hij zijn krokante muesli voor de 3 voedingsstoffen naar een lagere, en dus betere trede.  

Subsidiemogelijkheden voor fabrikanten

Bekijk de subsidie- en financieringswijzer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor meer informatie over subsidiemogelijkheden.

Monitoring en evaluatie NAPV

Het RIVM voert een monitor uit naar de samenstelling van bewerkte producten op basis van gegevens in de LEDA. De criteria in het RIVM-rapport zijn tot stand gekomen op basis van LEDA-gegevens in 2020. De RIVM-monitor zal minimaal op drie momenten worden uitgevoerd: in 2025 (LEDA 2024), 2028 (LEDA 2027) en 2031 (LEDA 2030). De Rijksoverheid zal de aanpak tussentijds evalueren.

Nationale Aanpak Productverbetering: vragen en antwoorden

Lees de veelgestelde vragen en antwoorden over de Nationale Aanpak Productverbetering

Contact bij vragen over methodiek

Neem contact op met het RIVM bij vragen over de totstandkoming en ontwikkeling van de methodiek.

Neem contact op met het Voedingscentrum voor vragen over de Levensmiddelendatabank. 

Documenten