Video: Creatief omgaan met verzilting

Door klimaatverandering treedt verdroging en ook verzilting op, vooral in de kustgebieden. Zilt Proefbedrijf 'Tested onTexel' doet onderzoek naar de mogelijkheden voor het verbouwen van gewassen op zilte grond. De resultaten zijn niet alleen voor Nederland interessant. Het verbouwen op zilte grond is ook een belangrijke innovatie voor de rest van de wereld. 'Een echte exportkanjer!', verwacht staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma.