Beslisnota bij Kamervragen over vogelgriepvirus

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over vogelgriepvirus (PDF | 1 pagina | 109 kB)