Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied vogelgriep Hiaure 2016

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 18 december 2016, nr. WJZ/16196342, houdende specifieke maatregelen in het beschermings- en toezichtsgebied in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Hiaure.