Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied hoogpathogene vogelgriep Biddinghuizen 2017

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 8 december 2017, nr. WJZ/17198452, houdende specifieke maatregelen in het beschermings- en het toezichtsgebied in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Biddinghuizen (Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied hoogpathogene vogelgriep Biddinghuizen 2017).