Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied hoogpathogene aviaire influenza in Oldekerk

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 25 februari 2018, nr. WJZ/18034817, houdende houdende specifieke maatregelen in het beschermings- en het toezichtsgebied in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Oldekerk (Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied vogelgriep Oldekerk 2018).