Regeling specifieke maatregelen in het beschermings- en het toezichtsgebied in verband met de preventie van hoogpathogene aviaire influenza in Terwolde

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13 november 2020, nr. WJZ/20283780, houdende specifieke maatregelen in het beschermings- en het toezichtsgebied in verband met de preventie van hoogpathogene aviaire influenza in Terwolde.