Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied hoogpathogene vogelgriep Sint Annaparochie 2020

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 7 december 2020, nr. WJZ/20305121, houdende specifieke maatregelen in het beschermings- en het toezichtsgebied in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Sint Annaparochie (Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied hoogpathogene vogelgriep Sint Annaparochie 2020).

Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied hoogpathogene vogelgriep Sint Annaparochie 2020 (PDF | 10 pagina's | 151 kB)