Wijziging regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone vogelgriep Heeten 2021

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 26 augustus 2021, nr. WJZ/21223236, tot wijziging van de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Heeten 2021 in verband met de verplaatsing van consumptie-eieren, broedeieren en het verzamelen van monsters.