Regeling tot intrekking van de Regeling HPAI Heeten

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van
22 september 2021, nr. WJZ/ 21237583 , tot intrekking van de Regeling
maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Heeten 2021. Deze regeling treedt in werking op 24 september 2021 om 00:00 uur.