Regeling tot wijziging van de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Biddinghuizen II 2022 vanwege een aanpassing van de bewakingszone

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 21 juni 2022, nr. WJZ/22265491, tot wijziging van de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Biddinghuizen II 2022 vanwege een aanpassing van de bewakingszone.