Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit houdende wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen vanwege het intrekken van het vervoersverbod voor risicovogels in regio 10

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 3 november 2022, nr. WJZ/22541457, houdende wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen vanwege het intrekken van het vervoersverbod voor risicovogels in regio 10.

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit houdende wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen vanwege het intrekken van het vervoersverbod voor risicovogels in regio 10 (PDF | 2 pagina's | 73 kB)