Kamerbrief over uitvoering moties laaggeletterdheid

Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van 2 moties over laaggeletterdheid. De 1e motie vraagt aandacht voor de bestrijding van digitale laaggeletterdheid. De 2e motie vraagt om het ontwikkelen van een lange termijnaanpak voor de bestrijding van laaggeletterdheid.