Nulmeting Evaluatieonderzoek Experiment Art. 36a Wet BIG Geregistreerd-mondhygiënist

Onderzoek naar de huidige situatie van het handelen van mondhygiënisten. Deze zogeheten nulmeting heeft als doel de effecten van het tijdelijke experiment waarbinnen geregistreerd-mondhygiënisten voorbehouden handelingen mogen verrichten te kunnen meten.