Infographic onderwijsachterstanden CBS-indicator interactief

Bijlage bij Kamerbrief met aanbieding reactie op verslag schriftelijk overleg onderwijsachterstandenbeleid.