Kamerbrief over beroepskrachten in de voorschoolse educatie

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over zijn voornemen om het 'Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie op het gebied van het inzetten van beroepskrachten in de voorschoolse educatie' te wijzigen.