Beantwoording Kamervragen over inwerkingtreding urenuitbreiding voorschoolse educatie

Minister Slob beantwoordt vragen over het uitstel van de inwerkingtreding van de urenuitbreiding voorschoolse educatie.