Kamerbrief over monitoring onderwijsachterstandenbeleid

Minister Slob informeert de Tweede Kamer over het monitoringsprogramma en evaluatieprogramma voor het onderwijsachterstandenbeleid (oab). Ook gaat hij in op enkele moties en toezeggingen over onderwijsachterstanden. Een kort overzicht van de onderzoekslijnen voor het oab zit als bijlage bij de brief.