Verkenning alternatieve indicatorleerplusarrangement

Het rapport doet onderzoek naar het gebruik van de po-indicator voor het basisonderwijs in het voortgezet onderwijs. De po-indicator is een instrument voor de verdeling van middelen om onderwijsachterstanden weg te werken.