Infographic nieuwe verdeelsystematiek aanpak onderwijsachterstanden via basisscholen

Basisscholen krijgen geld om achterstanden van hun leerlingen te voorkomen en te bestrijden. Vanaf het schooljaar 2019-2020 verdeelt de Rijksoverheid het geld anders over de basisscholen.