Beslisnota bij Verzamelwet OCW 20##

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Verzamelwet OCW 20## (PDF | 4 pagina's | 108 kB)