Brief van minister Slob aan de ouders Cornelius Haga Lyceum

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) informeert de ouders van leerlingen Cornelius Haga Lyceum over de stand van zaken na het oordeel van de rechter dat de minister het schoolbestuur niet mag wegsturen.