Beantwoording Kamervragen over gebrek aan open standaarden in het voortgezet onderwijs

Antwoorden van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) op de vragen van de leden El Fassed en Klaver over het gebrek aan open standaarden in het voortgezet onderwijs