Kamerbrief over het niet meer verplicht stellen van het vak algemene natuurwetenschappen in de vwo-profielen

Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer over natuurwetenschappelijke kennis en onderzoekvaardigheden in het
voortgezet onderwijs in relatie tot het niet meer verplicht stellen van het
vak algemene natuurwetenschappen (ANW) in de vwo-profielen.