Beantwoording Kamervragen pilot DTT

Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt vragen van de Kamerleden Rog (CDA), Van Meenen (D66), Bisschop (SGP), Siderius (SP), Grashoff (GL), Straus (VVD) en Ypma (PvdA) over de pilot DTT. Ook schetst hij de achtergrond en stand van zaken van deze pilot. DTT staat voor diagnostische tussentijdse toets.