Uitstel beantwoording vragen over het bericht dat te weinig leraren getraind zijn in de aanpak van radicalisering

Minister Slob schrijft de Tweede Kamer dat hij de vragen van de Kamerleden Becker en Rudmer Heerema (beiden VVD) niet kan beantwoorden binnen de gestelde termijn. De Kamerleden stelden vragen over het bericht dat te weinig leraren getraind zijn in de aanpak van radicalisering.