Beantwoording vragen over het bericht 'Islamitische Haga Lyceum van plan meer omstreden predikers uit te nodigen'

Minister Slob beantwoordt de vragen van de Kamerleden Rudmer Heerema en
Becker (beiden VVD) over het bericht 'Islamitische Haga Lyceum van plan meer
omstreden predikers uit te nodigen'.