Aanbiedingsbrief bij de Schoolkostenmonitor 2018/2019 en onderzoek naar de kosten voor tweetalig onderwijs in het voortgezet onderwijs

Minister Van Engelshoven stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen over de
Schoolkostenmonitor 2018/2019 en onderzoek naar de kosten voor tweetalig
onderwijs in het voortgezet onderwijs.