Antwoorden Schoolkostenmonitor 2018/2019 en onderzoek naar de kosten voor tweetalig onderwijs

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen voorgelegd over de Schoolkostenmonitor 2018/2019 en onderzoek naar de kosten voor tweetalig onderwijs in het voortgezet onderwijs.