Actieplan Gelijke Kansen - Maatregel 2 'Vrijroosteren leraren en begeleiden leerlingen'

Monitoring en evaluatie van de eerste tranche scholen met de subsidieregeling 'Vrijroosteren van leraren voor coaching en begeleiding'. De resultaten van de evaluatie van de tweede tranche volgen later. 

Actieplan Gelijke Kansen

De afgelopen jaren is er veel aandacht voor kansengelijkheid binnen het onderwijs. In oktober 2016 is het Actieplan Gelijke Kansen door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gepresenteerd. Een onderdeel van het actieplan is dat onderwijsinstellingen in de gelegenheid worden gesteld voorstellen in te dienen voor interventies die kansengelijkheid moeten bevorderen. Deze gesubsidieerde interventies zijn gestart in het schooljaar 2017/2018 en worden in een meerjarig onderzoek gemonitord en geëvalueerd. De interventies hebben betrekking op vier maatregelen:

  1. Doorstroomprogramma’s primair onderwijs (po) – voortgezet onderwijs (vo);
  2. Vrijroosteren van leraren voor coaching en begeleiding;
  3. Doorstroomprogramma’s vmbo-havo en vmbo-mbo;
  4. Verbeteren doorstroom mbo-hbo.