Besluit op Wob-verzoek over documenten aan werkgevers VO relevant voor de afgelopen CAO VO onderhandelingen

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 23 december 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.

Het betreft een verzoek inzake alle stukken aan de werkgevers VO in te kunnen zien die relevant zijn voor de afgelopen CAO VO onderhandelingen (2021).

Het bijgevoegde document is openbaar gemaakt. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).