Minister stopt bekostiging Cornelius Haga Lyceum

Minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs stopt de bekostiging van Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Samen met de gemeente Amsterdam wordt voor de leerlingen een passende plek gezocht op andere scholen waar ze goed onderwijs krijgen.

Uiterlijk donderdag 17 oktober 12.00 uur oktober moest het bestuur plaats maken voor een interim bestuurder. Aan deze voorwaarde is niet voldaan. Daarom krijgt de school geen geld meer van de overheid per 1 december 2019. Op die manier is er nog tijd om voor alle leerlingen een passende plek te vinden.

De inspectie heeft ernstige gebreken bij de school vastgesteld. Er is sprake van financieel wanbeheer en het burgerschapsonderwijs is onvoldoende. Verder zegt de inspectie dat het beleid en handelen van de bestuurders schadelijk zijn voor de leerlingen, omdat de bestuurders geen afstand nemen van personen met een omstreden reputatie.

De minister heeft een brief gestuurd over zijn besluit naar de medezeggenschapsraad (MR) van het Cornelius Haga Lyceum. Hij heeft de MR gevraagd om de brief te verspreiden aan de ouders van alle leerlingen. 

Contact en vragen

Zit uw kind op het Cornelius Haga Lyceum? U kunt uw vragen stellen via hagalyceum@duo.nl.

Documenten