Kwaliteit voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs in Nederland is goed, maar kan nog beter. De Rijksoverheid wil onder meer het taal- en rekenonderwijs verbeteren.

Maatregelen verbetering voortgezet onderwijs

Nederlandse leerlingen en scholen presteren voldoende. Dit blijkt onder meer uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs. Toch kunnen veel leerlingen niet goed Nederlands schrijven of goed rekenen. En te veel leerlingen verlaten het voortgezet onderwijs zonder diploma.

Daarom neemt de Rijksoverheid maatregelen om het onderwijs te verbeteren. Bijvoorbeeld:

Stimuleren toptalenten

Slimme leerlingen vervelen zich soms op school. Ze presteren daardoor vaak ook minder goed dan zij zouden kunnen. Om deze toptalenten genoeg uitdaging te bieden, kunnen deze leerlingen eerder vwo-examen doen. Of ze kunnen de 1e en 2e klas binnen 1 jaar doen. En zijn dan al na 5 jaar klaar, in plaats van 6. Deze vorm van versneld vwo is vanaf schooljaar 2017-2018 mogelijk bij 24 middelbare scholen.

Excellente scholen

Bieden scholen meer dan alleen goed onderwijs? Dan komen ze mogelijk in aanmerking voor de onderscheiding als excellente school. Het kan bijvoorbeeld gaan om een vernieuwende manier van lesgeven. Met het predicaat excellente school wil de Rijksoverheid scholen inspireren en van elkaar laten leren. En zo de kwaliteit van het onderwijs verder verbeteren.  

Kabinet Rutte III: Experimenten met vakken op verschillende niveaus

Het kabinet wil leerlingen in het voortgezet onderwijs de mogelijkheid geven om meerdere vakken op een hoger niveau af te ronden. En op die manier toegelaten te worden tot specifieke vervolgopleidingen. Ook gaat het kabinet onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van diploma’s met vakken op verschillende niveaus. En hoe dit gecombineerd kan worden met een brede selectie aan de poort bij vervolgopleidingen. Voor het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen wil het kabinet € 15 miljoen per jaar extra uittrekken. 

Verbetering beroepsonderwijs

Het kabinet Rutte III wil een aantal verbeteringen doorvoeren in het voortgezet onderwijs:

  • Meer geld voor techniekonderwijs

    Het kabinet wil ieder jaar € 100 miljoen vrijmaken voor verbetering van techniekonderwijs op het vmbo.
  • Beter doorstroming naar mbo

    Het kabinet wil het beroepsonderwijs stimuleren door de overgang van vmbo naar mbo te verbeteren. Ook wil het kabinet dat leerlingen mbo niveau 1 of 2 al kunnen afronden binnen het vmbo.
  • Samenwerking praktijkonderwijs en mbo

    Het kabinet wil stimuleren dat opleidingen voor praktijkonderwijs en het mbo samenwerken. Zo wil het kabinet bevorderen dat meer leerlingen uit het praktijkonderwijs doorstromen naar het mbo en de arbeidsmarkt.

Burgerschap

Het kabinet vindt het belangrijk dat alle scholen voldoende en op de juiste manier aandacht besteden aan de normen en waarden die in Nederland gelden. Het kabinet wil de Onderwijswet daarom aanpassen, zodat de Onderwijsinspectie dit kan controleren.

Dat staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.