Minder verschil studiekeuze en studieresultaten jongens en meisjes

Jongens kiezen op school vaak andere vakken en studies dan meisjes. Daarnaast zijn de studieresultaten van jongens gemiddeld minder goed dan die van meisjes. De Rijksoverheid wil die verschillen in studiekeuze en studieresultaten verkleinen.

Verkleinen verschil studiekeuze jongens en meisjes

Meisjes kiezen minder vaak voor technische studies dan jongens. Jongens kiezen juist minder vaak voor studies in de zorg en het basisonderwijs. Daardoor missen jongeren onnodig kansen op een baan. De overheid wil de verschillen tussen jongens en meisjes verkleinen. Bijvoorbeeld door:

  • docenten, decanen en mentoren bewust te maken van sekseverschillen: zoals verschil in interesse, houding en gedrag. Hierdoor kunnen zij zo nodig hun gedrag aanpassen;
  • meisjes in contact te brengen met vrouwelijke, technische deskundigen die een voorbeeld voor ze kunnen zijn.

Studiesucces jongens vergroten

Meisjes halen gemiddeld een hoger opleidingsniveau dan jongens. Ook halen meisjes gemiddeld vaker een diploma en studeren ze sneller af. Op de website van Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) vindt u hoe leraren kunnen omgaan met verschillen tussen meisjes en jongens.