Hoe krijgt mijn kind praktijkonderwijs (pro)?

Leert uw kind beter door praktijkervaring dan door theorie? En is uw kind waarschijnlijk niet in staat om een diploma voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) te halen? Misschien is het praktijkonderwijs dan een passende plek voor uw kind. Om naar het praktijkonderwijs te kunnen gaan, heeft uw kind een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband. In een samenwerkingsverband werken gewone scholen en scholen uit het speciaal onderwijs samen. 

Toelaatbaarheidsverklaring aanvragen praktijkonderwijs en aanmelden school

Is uw kind waarschijnlijk het beste op zijn plek in het praktijkonderwijs? Dan kunt u uw kind aanmelden op een school voor praktijkonderwijs. Deze school vraagt daarna een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband. Voordat de school dit doet, moet de school met u en uw kind overleggen.

Voor een toelaatbaarheidsverklaring krijgt uw kind een test. Die meet het niveau van lezen, spelling, rekenen en begrijpend lezen.

Het praktijkonderwijs kent de volgende toelatingscriteria:

  1. Het IQ van de praktijkschoolleerling ligt tussen 55 en 80;
  2. De leerling heeft een leerachterstand van drie jaar of meer op twee van de volgende domeinen:
  • inzichtelijk rekenen;
  • begrijpend lezen;
  • technisch lezen;
  • spellen.

Waarvan één van de domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen moet zijn. 

Praktijkonderwijs sinds 2016 onderdeel van passend onderwijs

Sinds 2016 maken het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs deel uit van het passend onderwijs.