Kan ik mijn diploma of cijferlijst vervangen bij verlies, naamswijziging of geslachtsverandering?

U kunt een Verklaring afgelegd examen krijgen als u uw diploma, certificaat of cijferlijst kwijt bent. Dit kan ook als u een andere naam hebt gekregen of van geslacht bent veranderd. De Verklaring heeft dezelfde waarde als uw originele diploma, certificaat of cijferlijst. U vraagt het document aan bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Vervanging diploma alleen bij geregistreerd onderwijs

U kunt niet voor alle typen onderwijs een Verklaring afgelegd examen krijgen. Wel voor de opleidingen die bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn geregistreerd. Hieronder vallen onder andere:

  • vmbo;
  • havo;
  • vwo;
  • mbo;
  • mavo/lbo/vbo en andere oude opleidingen;
  • staatsexamens, soorten staatsdiploma's en akten.

Een volledig overzicht met onderwijssoorten waarvoor u een Verklaring afgelegd examen kunt krijgen (pdf) staat op de website van DUO.

Onderwijsinstelling niet in overzicht opleidingen

In het overzicht met opleidingen en jaargangen staan alle onderwijssoorten waarvan DUO de uitslaggegevens heeft. Alleen voor deze onderwijssoorten kunt u bij DUO een verklaring van afgelegd examen aanvragen. Als DUO uw uitslaggegevens niet heeft, kunt u een aanvraag indienen bij de school waar u het examen heeft afgelegd.

Is de onderwijsinstelling opgeheven? Dan kunt u bij de rechtsopvolger van de opgeheven onderwijsinstelling een verklaring van afgelegd examen aanvragen. Bij DUO is meestal bekend welke school de rechtsopvolger is van de opgeheven instelling.

Verklaring afgelegd examen aanvragen en betalen

U vraagt de Verklaring afgelegd examen aan bij DUO. Dit kan schriftelijk met het formulier Aanvragen Verklaring afgelegd examen. U leest op het formulier welke bewijsstukken u eventueel moet meesturen.

Een Verklaring afgelegd examen kost € 72. U ontvangt hiervoor een betalingsverzoek. Na verwerking van uw betaling zal de Verklaring Afgelegd Examen opgesteld worden. De verwerkingstijd is 3 weken.

Bewijsstukken als gegevens ontbreken

Heeft u bepaalde gegevens niet meer, bijvoorbeeld uw examennummer voor staatsexamens of uw ploegnummer van het mulo-examen? Ook dan kan DUO u misschien helpen. Doe het volgende:

  • laat de ontbrekende gegevens weg op het aanvraagformulier;
  • stuur altijd een (kopie van het) uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) mee met het formulier. Of een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument.