Voortgezet onderwijs

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Wanneer ben ik geslaagd voor het eindexamen havo of vwo?

Je slaagt voor het eindexamen van havo of vwo wanneer je gemiddeld een voldoende haalt voor alle vakken van het centraal examen. Ook mag je maximaal één 5 halen voor een van de vakken Nederlands, Engels of wiskunde. Op het vwo moet je daarnaast ten minste een 5 halen voor de rekentoets.

Slagen havo en vwo

Of je zakt of slaagt voor de havo of het vwo hangt af van je cijferlijst. Je cijferlijst bestaat uit:

 • eindcijfers voor de verplichte vakken waarin je examen deed;
 • eindcijfers voor de keuzevakken waarin je examen deed; 
 • het combinatiecijfer.

Combinatiecijfer

Het combinatiecijfer is het gemiddelde cijfer van vakken waarvoor je geen examen doet. Dit zijn:

 • maatschappijleer;
 • het profielwerkstuk;
 • algemene natuurwetenschappen (alleen voor vwo tot en met examenjaar 2017);
 • een aantal keuzevakken. De keuzevakken kunnen per school verschillen.

Voor culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding moet je een ‘voldoende’ of ‘goed’ hebben. Vanaf schooljaar 2017-2018 krijg je ook voor culturele en kunstzinnige vorming een cijfer dat meetelt in het combinatiecijfer.

Op vwo telt rekentoets ook mee

Als je vwo doet, telt het resultaat van de rekentoets ook mee voor het behalen van je diploma. Je moet een 5 of hoger halen voor de rekentoets om te slagen.

In schooljaar 2016-2017 mag je op het vwo in totaal 1 eindcijfer 5 halen voor:

 • Nederlands;
 • Engels;
 • wiskunde (behalve wiskunde D);
 • de rekentoets.

De rest van je eindcijfers moet minimaal een 6 zijn.

Doe je de havo? Dan moet je de rekentoets ook maken. Maar voor jou telt het resultaat in het schooljaar 2016-2017 nog niet mee voor het eindcijfer.

Cijfers centrale examens

Je bent geslaagd als je gemiddelde cijfer voor de vakken van het centrale examen ten minste een voldoende is. Dat is onafgerond een 5,5. Is dat zo? Dan geldt aanvullend 1 van de volgende voorwaarden:

 • alle eindcijfers zijn een 6 of meer;
 • 1 eindcijfer is een 5 en alle andere eindcijfers een 6 of meer;
 • 1 eindcijfer is een 4 en de overige eindcijfers zijn een 6 of hoger én het gemiddelde van alle eindcijfers is een 6.0 of hoger;
 • voor 2 vakken zijn de eindcijfers 4 en 5 of 2 x 5 en het gemiddelde van alle eindcijfers is 6.0 of meer.

Deze eisen gelden ook als je vanuit het voortgezet onderwijs voor 1 of meer vakken naar het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) gaat.

Eindcijfers Nederlands, Engels en wiskunde

Bij je eindcijfers in het rijtje Nederlands, Engels en wiskunde mag je maar één 5 hebben. Als je vwo doet, valt vanaf schooljaar 2016-2017 ook de rekentoets in dit rijtje. Voor de andere vakken in dit rijtje moet je dan een voldoende halen, dus 6 of hoger. Daarnaast moet je voor culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding een voldoende of goed hebben gehaald.

Berekenen gemiddeld cijfer centraal examen

Ga bij het berekenen van het gemiddelde cijfer van het centraal examen uit van het onafgeronde cijfer. Je moet ten minste een 5,5 halen. Daarna gelden de overige uitslagbepalingen. Heb je gemiddeld een 5,4 gehaald? Dan ben je gezakt.

Vaststellen eindcijfer havo of vwo

Het eindcijfer voor elk vak van het eindexamen is een afgerond cijfer van 1 tot en met 10. Dit is het gemiddelde van je cijfer voor het schoolexamen en het centraal examen. Is het 1e cijfer (van het eindcijfer) achter de komma een 4 of lager? Dan wordt het eindcijfer naar beneden afgerond. Is dat cijfer achter de komma een 5 of hoger? Dan wordt het eindcijfer naar boven afgerond.

Bijvoorbeeld: je haalt voor het schoolexamen een 5,3 en voor het centraal examen een 5,6. Dit is gemiddeld een 5,45. Op de eindlijst wordt dit een 5. Heeft een vak alleen een schoolexamen en geen centraal examen? Dan is het cijfer voor het schoolexamen meteen het eindcijfer. De directeur van de school stelt per vak het eindcijfer vast.

Extra examenvak havo of vwo

Je kunt niet zakken op een onvoldoende voor het examen in een extra vak. Maar je moet dan wel zonder dit extra vak voldoen aan de eisen om te slagen.

Reageer op deze pagina

De Rijksoverheid. Voor Nederland