Wanneer kan ik een aangepast examen doen in het voortgezet onderwijs?

Een aangepast eindexamen doen, kan wanneer je bijvoorbeeld lang ziek was in je examenjaar. Of als je een beperking hebt. Zo kun je bijvoorbeeld extra tijd krijgen om het examen te maken.

Voorwaarden examen op aangepaste wijze

Je kunt het examen op aangepaste manier afleggen als je:

 • een andere moedertaal dan het Nederlands hebt;
 • een handicap hebt;
 • dyslectisch bent;
 • dyscalculie hebt;
 • langere tijd (ernstig) ziek bent geweest in jouw examenjaar.

Overzicht voorwaarden en hulpmiddelen aangepast examen

Beperking Voorwaarden Extra tijd Hulpmiddelen Aangepast examen
Andere moedertaal
 • Nederlands is niet je moedertaal;
 • Je hebt maximaal 6 jaar onderwijs gevolgd in Nederland.
30 minuten
 • Woordenboek Nederlands;
 • Woordenboek van je moedertaal naar het Nederlands
Nee
Lichamelijke handicap

Als je lichamelijke handicap niet duidelijk zichtbaar is, heb je een verklaring nodig van:

 • een psycholoog;
 • een orthopedagoog;
 • een arts.
30 minuten tot dubbele examentijd. Dit is afhankelijk van de handicap.
 • Digitaal woordenboek of opzoekhulp in plaats van papieren woordenboek;
 • Aanpassingen  die vermeld worden in de verklaring van de deskundige of daar op aansluiten;
 • Andere aanpassingen in overleg met College voor Toetsen en Examens (CvTE).
 
Dyslexie Je hebt een dyslexieverklaring van een deskundige nodig. 30 minuten
 • Je mag geschreven teksten ook beluisteren;
 • Opzoekhulp in plaats van papieren woordenboek;
 • Spellingscontrole bij digitaal examen.
 • Digitale examens en digitale rekentoets met spraaksynthese of ingesproken tekst;
 • Papieren examens met Daisy-CD of PDF geschikt voor spraaksynthese. Als beide niet mogelijk zijn: een voorlezer.
Dyscalculie Je hebt een dossier volgens het Examenbesluit nodig.
 • 30 minuten bij centrale examens;
 • 30 minuten bij de standaard rekentoets.
 • Rekenmachine;
 • Rekenkaart;
 • Bij rekentoets ER: formule- en eenhedenkaart.
Rekentoets ER
Langdurig ziek of afwezig

School beslist of je de gemiste examens alsnog mag maken in het 3de tijdvak. School geeft dit door aan de inspectie.

 • Examen uitspreiden over 2 jaar;
 • Examen uitspreiden over 1ste, 2de en 3de tijdvak.
   
Kleurenblind    
 • Opzoekhulp bij aardrijkskunde, natuurkunde en beeldende vakken;
 • Examens voor aardrijkskunde en beeldende vakken in aparte ruimte.
Nee
Blind of slechtziend

School geeft dit door aan het CvTE.

 • 30 minuten tot dubbele examentijd, afhankelijk van de aard van het examen en van de handicap.
 • Uitwijken mogelijk naar 2de of 3de tijdvak.
 • Digitaal woordenboek;
 • Opzoekhulp.
 • Verschillende vormen van aangepaste examens;
 • Mondeling in plaats van schriftelijk examen;
 • Aangepaste rekentoets.
Doof of slechthorend School geeft dit door aan het CvTE. 30 minuten Je mag een doventolk gebruiken als je die ook gebruikt tijdens je lessen.
 • Mogelijk bij digitale examens met functioneel geluid, zoals talen en kunst;
 • Het CvTE kan besluiten dat je een examen op een heel andere manier kunt afleggen als dat nodig is.